Covid-19 monitor België

Besmettingen en ziekenhuisopnames

Verplaatsingsgedrag

Beleidsreactie

Financiële indicatoren

Consumentenvertrouwen

Producentenvertrouwen

Arbeidsmarktindicatoren

 

Wil je meer weten over de economische impact van de covid-19 pandemie? Lees dan zeker ook onze meest recente Economische Vooruitzichten.

De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief . De informatie kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten. Zij kan evenmin beschouwd worden als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of “onderzoek op beleggingsgebied “ in de zin van de wet – en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicatie en gegevens verboden en dit ongeacht de vorm of de middelen. KBC Groep NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

Voorspellingen

Wereld

België

Ierland

Centraal- en Oost-Europa