Vergrijzing


 

Mensen leven langer, daar zijn we natuurlijk blij om. Maar het betekent ook dat we ons beleid en ons aanbod van producten en diensten moeten aanpassen. We bereiden ons voor op een nieuwe maatschappij waarin minstens 1 klant op 3 ouder dan 60 is en ook onze medewerkers langer zullen moeten blijven werken. Grijs is de nieuwe kleur.

Enkele concrete voorbeelden:

  • de lancering van de Senior's Guide to the World of Finance - een eBook dat financiële en digitale diensten dichter bij senioren brengt;
  • de begeleiding van senioren en mensen die voor ouderen zorgen bij het oplossen van leeftijdsgerelateerde problemen en het vinden van antwoorden op vragen rond als juridische, sociale, gezondheids-, gezins- en psychologische aangelegenheden (Sue Ryder Neztratit se ve stáří (neztratitsevestari.cz));
  • digicoaches die klanten die nog geen gebruik maken van KBC Mobile of KBC Touch op het digitale pad helpen (tijdens de Covid-19 periode via telefoon en via een communicatiecampagne die de voordelen van digitalisering belicht).