Gezondheid


 

In sommige van onze kernlanden werden producten, diensten en projecten ontwikkeld die er specifiek op gericht zijn de algemene gezondheid, de gezondheidszorg en de levenskwaliteit te verbeteren.

Enkele concrete voorbeelden:

  • de ondertekening van de Tobacco-Free Finance Pledge
  • 7,4 miljard euro financieringen die bijdragen aan sociale doelstellingen op het einde van 2022: 6,2 miljard euro aan de sector gezondheidszorg en bejaardenhuisvesting + 1,2 miljard euro aan de onderwijssector
  • de verschillende acties die in onze kernlanden zijn ondernomen om de toegankelijkheidsvereisten van onze cliënten te ondersteunen