Gezondheid


 

In sommige van onze kernlanden (Bulgarije, Slowakije, Hongarije en Ierland) werd 'Gezondheid' gekozen tot vierde pijler. Die kernlanden zullen producten, diensten en projecten ontwikkelen die erop gericht zijn de algemene gezondheid, de gezondheidszorg en de levenskwaliteit te verbeteren.

Enkele concrete voorbeelden:

  • de ondertekening van de Tobacco-Free Finance Pledge;
  • 7,2 miljard euro financieringen die bijdragen aan sociale doelstellingen. De financiering voor de sector woonzorgcentra en gezondheidszorg bedroeg eind 2021 6 miljard euro;
  • de toegang tot Helena - een beveiligd platform voor de uitwisseling van medische gegevens tussen patiënten en zorgverleners - via de KBC Mobile app;
  • de verschillende acties die in onze kernlanden zijn ondernomen om de toegankelijkheidsvereisten van onze cliënten te ondersteunen.