Financiële geletterdheid


 

Financiële geletterdheid heeft voor KBC drie dimensies

  • Financieel advies: klanten helpen de juiste keuzes te maken door goede en transparente adviesverlening en duidelijke communicatie.
  • Financieel gedrag: gebruik maken van analyses om het gedrag van de klant te begrijpen en er beter op in te spelen.
  • Financiële educatie: verbeteren van de kennis bij het brede publiek van financiële concepten en producten. Ook bij jongeren, want de financiële consumenten van morgen moeten in staat zijn weloverwogen keuzes te maken
Enkel voorbeelden:
  • scholen de kans bieden een leraar van KBC te "bestellen" om de financiële geletterdheid van jongeren op school te verbeteren (Get-a-Teacher)
  • lessen in het basis- en middel onderwijs door ČSOB-collega’s in Tsjechië  met accreditatie van het Ministerie van Onderwijs
  • kinderen in staat stellen hun financiële en digitale geletterdheid op een leuke manier te verbeteren met de FILIP-app (ČSOB)
  • projecten rond het vereenvoudigen en verbeteren van onze klantencommunicatie