KBC Groep
Select your language

Diversiteit

Gelijke behandeling

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake geslacht, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode en in de verschillende manifesten en charters die we hebben ondertekend. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol. Daarnaast verhogen we ook intern het bewustzijn rond diversiteit bij onze medewerkers. Iedereen heeft immers een eigen unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare eigenschappen.

 

Diversiteit in cijfers

Personeelsbestand van de KBC-groep 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016

Diversiteit in cijfers

In aantallen 41 622 41 876 38 356
In aantallen vte’s 38 368 38 459 36 315
In procent (gebaseerd op vte’s)      
       
België 40% 40% 44%
Tsjechië 27% 27% 28%
Slowakije 8% 8% 8%
Hongarije 10% 11% 11%
Bulgarije 10% 10% 5%
Ierland 3% 3% 3%
Rest van de wereld 1% 1% 1%
       
≤ 30 jaar 16% 16% 15%
> 30 en ≤ 50 58% 59% 60%
> 50 26% 25% 25%
       
Mannen 43% 43% 44%
Vrouwen 57% 57% 56%
       
Voltijders 83% 83% 82%
Deeltijders 17% 17% 18%

 

Last update: