KBC Groep
Select your language

Regels en beleidslijnen hanteren

Regels en beleidslijnen hanteren

Om enerzijds een duurzaam, ethisch en verantwoord gedrag te garanderen en anderzijds de nadelige impact op de maatschappij zo veel mogelijk te beperken, hebben we groepswijde gedragsregels en richtlijnen ingevoerd:

Onze nadelige impact beperken

Ons engagement voor het milieu

KBC Group Environmental Policy - September 2016 (in het engels) (PDF 119 KB)

KBC-duurzaamheidsbeleidslijnen

  • Rechten van de Mens en UN Global Compact

KBC Group Policy on Human Rights - September 2016 (in het engels) (PDF 21 KB)

Declaration on Progress - UN Global Compact - April 2017 (in het engels) (PDF 60 KB)

  • Blacklist van bedrijven en activiteiten

KBC Group Policy on Blacklisted Companies - September 2016 (in het engels) (PDF 38 KB)

KBC Group Blacklist - update September 2017 (PDF 72 KB)

Beleid van KBC Groep inzake voedselgrondstoffen - mei 2014 (PDF 67 KB)

  • Controversiële regimes

KBC policy on controversial regimes: zie het Duurzaamheidskader van de KBC-groep

  • Energie

KBC energy policy: zie het Duurzaamheidskader van de KBC-groep

  • Activiteiten in verband met wapens

KBC Group Policy on Arms-Related Activities - September 2016 (in het engels) (PDF 90 KB)

  • Maatschappelijk gevoelige sectoren

KBC policy on socially sensitive sectors: zie het Duurzaamheidskader van de KBC-groep