KBC Groep
Select your language

Algemene vergadering KBC Groep

4 OKT2018

Informatie met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 4 oktober 2018

 
Informatie 4 september 2018
Agenda/oproeping   (PDF 455 KB)
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda   (PDF 206 KB)
Verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de toekenning aan de Raad van Bestuur van de bevoegdheid tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal   (PDF 854 KB)
Volmachtformulieren aandeelhouders en obligatiehouders

  (PDF 311 KB)  (PDF 355 KB)

Aantal aandelen/stemrechten* op 4 september 2018 415 897 567
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders   (PDF 161 KB)

* De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (57 473  op 4 september 2018).

Last update: 
3 MEI 2018 4 MEI 2017 4 MEI 2016 7 MEI 2015 30 APR 2014 2 MEI 2013 3 MEI 2012 2011-2006