KBC Groep
Select your language

Algemene vergadering KBC Groep

3 MEI 2018

Informatie met betrekking tot de Jaarvergadering van 3 mei 2018

 

Informatie (beschikbaar op 29 maart 2018) 29 maart 2018
Agenda/oproeping -
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering -
Jaarverslag 2017
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
-
Vennootschappelijke jaarrekening 2017 en bijhorend verslag van de commissaris -
Volmachtformulieren aandeelhouders en obligatiehouders

-

Aantal aandelen/stemrechten* op 29 maart 2018 -
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders -

* De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (toestand op 29 maart 2018 volgt).

Last update: 
4 MEI 2017 4 MEI 2016 7 MEI 2015 30 APR 2014 2 MEI 2013 3 MEI 2012 2011-2006