KBC Groep
Select your language

Algemene vergadering KBC Groep

2 MEI 2019 4 OKT2018 3 MEI 2018

Informatie met betrekking tot de Jaarvergaderingen van 3 mei 2018

 

Notulen jaarvergaderingen   (PDF 480 KB)  (PDF 1.01 MB)
Schriftelijke vragen aandeelhouders   (PDF 228 KB)  (PDF 3.24 MB)  (PDF 261 KB)
Informatie 29 maart 2018
Agenda/oproeping   (PDF 385 KB)
Voorstellen tot besluit en commentaren van de Raad van Bestuur met betrekking tot de onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering   (PDF 405 KB)
Jaarverslag 2017
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
  (PDF 9.34 MB)
Vennootschappelijke jaarrekening 2017 en bijhorend verslag van de commissaris   (PDF 288 KB)  (PDF 394 KB)
Verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de hernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal   (PDF 155 KB)
Volmachtformulieren aandeelhouders en obligatiehouders

  (PDF 473 KB)  (PDF 252 KB)

Aantal aandelen/stemrechten* op 29 maart 2018 418 597 567
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders   (PDF 254 KB)

 * De stemrechten verbonden aan de 57 473 eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst (toestand op 29 maart 2018).

Last update: 
4 MEI 2017 4 MEI 2016 7 MEI 2015 30 APR 2014 2 MEI 2013 3 MEI 2012 2011-2006