KBC Groep
Select your language

Algemene vergadering KBC Groep

2 MEI 2019 4 OKT2018 3 MEI 2018 4 MEI 2017 4 MEI 2016 7 MEI 2015 30 APR 2014 2 MEI 2013 3 MEI 2012

Algemene Vergaderingen van 3 mei 2012

Algemene Vergaderingen van 3 mei 2012
Notulen  
Jaarvergadering   (PDF 45 KB)
Buitengewone Algemene Vergadering   (PDF 377 KB)
Informatie 3 april 2012
Agenda/oproeping*   (PDF 46 KB)
Jaarverslag 2011
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd verslag van de Raad van Bestuur)
   (PDF 6.72 MB)
Vennootschappelijke jaarrekening 2011 en bijhorend verslag van de commissaris   (PDF 109 KB)  (PDF 1.24 MB)
Volmachtformulier   (PDF 127 KB)
Aantal aandelen/stemrechten** op 3 april 2012 357 980 313
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders   (PDF 18 KB)

* Voorstellen tot besluit voor de te behandelen onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering, of, indien een te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur (art. 533bis §2, eerste lid, d) van het Wetboek van vennootschappen): zie de agenda in de oproeping.
** De stemrechten verbonden aan de 18 169 054 eigen aandelen (op 3 april 2012) in bezit van KBC Groep NV en zijn dochtervennootschappen zijn geschorst. 

2011-2006