KBC Groep
Select your language

Algemene vergadering KBC Groep

2 MEI 2019 4 OKT2018 3 MEI 2018 4 MEI 2017 4 MEI 2016 7 MEI 2015 30 APR 2014 2 MEI 2013

Informatie met betrekking tot de Algemene Vergaderingen van 2 mei 2013

Algemene Vergaderingen van 2 mei 2013
Notulen  
Jaarvergadering   (PDF 115 KB)
Buitengewone Algemene Vergadering   (PDF 515 KB)
Schriftelijke vragen aandeelhouders   (PDF 338 KB)
Informatie 2 april 2013
Agenda/oproeping   (PDF 61 KB)
Voor elk agendapunt, een voorstel van besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de Raad van Bestuur   (PDF 25 KB)
Jaarverslag 2012
(bevattende: geconsolideerde jaarrekening en bijhorend verslag van de commissaris; gecombineerd jaarverslag van de Raad van Bestuur)
  (PDF 6.49 MB)
Vennootschappelijke jaarrekening 2012 en bijhorend verslag van de commissaris   (PDF 1006 KB) (PDF 705 KB)
Fusievoorstel met betrekking tot fusie tussen KBC Groep NV en KBC Global Services NV   (PDF 65 KB)
Verslag van de Raad van Bestuur met het oog op de hernieuwing van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal   (PDF 110 KB)
Volmachtformulier aandeelhouders en obligatiehouders   (PDF 143 KB) (PDF 42 KB)
Aantal aandelen/stemrechten* op 2 april 2013 416 967 355
Bijkomende informatie over het recht van aandeelhouders om nieuwe onderwerpen op de agenda te plaatsen en voorstellen van besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen onderwerpen en over het vraagrecht van de aandeelhouders   (PDF 13 KB)

* De stemrechten verbonden aan de 302 eigen aandelen in bezit van dochtervennootschappen van KBC Groep NV zijn geschorst 

3 MEI 2012 2011-2006